Анонси


  Про область

  Назад

  Загальні відомості про Чернігівську область


  Дата утворення: 15 жовтня 1932 року

  Площа: 31,9 тис.кв.км., 5,3 % від території України

  Відстані: від м. Чернігова до м Києва залізницею 209 км, автошляхом - 141 км

  Географічні дані: Область розташована в поліській та лісостеповій зонах Придніпровської низовини. На її території знаходиться понад 3,3 тис. водойм (площа водного дзеркала більше 0,5 га) та 2,7 тис. малих водойм (площа водного дзеркала 0,5 га), протікають 1570 річок, з них малих - 1560. Найбільші: Дніпро, Десна, Сейм, Остер, Снов, Сож, Судость, Супой, Удай та Трубіж. Загальна довжина річкової мережі складає 8,3 тис.км.

  Кордони: Межує з Сумською, Київською, Полтавською областями, державами Російська Федерація, Республіка Білорусь.

  Адміністративно-територіальні одиниці:

  Міст обласного значення – 4: Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки, Чернігів.

  Міст районного значення – 12

  Селищ міського типу – 29

  Сільських населених пунктів – 1481

  Кількість районів – 22: Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський, Щорський.

  Чисельність наявного населення станом на 01.01.2016 р.: 1045,0 тис. осіб
  About Chernihiv region


  Established: October 15, 1932

  Total area: 31.900 sq km, 5.3% of the total territory of Ukraine

  Distance from Chernihiv to Kyiv: by rails – 209 km (130 miles), by road – 141 km (89 miles)

  Geography: the region is located in Polissya and forest-steppe zones of  the Dnieper lowland. Its territory is occupied by more than 3.3 thousand watercourses (water surface area is more than 0.5 hectares) and 2.7 thousand small reservoirs (water surface area is 0.5 ha). 1570 rivers run through the region, including small - 1560. The biggest rivers are Dnipro, Desna, Oster, Snov, Sozh, Sudost, Supoi, Udai and Trubizh. The total length of the river network is 8.3 thousand km.

  Boundaries: the region borders on the Sumy region, the Kyiv region, the Poltava region, the Russian Federation, the Republic of Belarus.

  Administrative territorial divisions:

  cities of regional subordination – 4: Chernihiv, Nizhyn, Pryluky, Novhorod-Siverskyi

  cities of raion subordination – 12

  urban-type settlements – 29

  villages –  1481

  raions (districts) – 22: Bakhmatskyi, Bobrovytskyi, Borznianskyi, Varvynskyi, Gorodnianskyi, Ichnianskyi, Kozeletskyi, Koropskyi, Koriukivskyi, Kulykivskyi, Menskyi, Nizhynskyi, Novhorod-Siverskyi, Nosivskyi, Prylutskyi, Ripkynskyi, Semenivskyi, Sosnytskyi, Sribnianskyi, Talalaivskyi, Chernihivskyi, Shchorskyi

  The current estimated population of the region is 1045.0 thousand people (as of 01.01.2016).

  To know more about the region download the full presentationhere(English version)