Анонси


   Про область

   Назад

   Загальні відомості про Чернігівську область

    

   Дата утворення: 15 жовтня 1932 року


   Площа: 31,9 тис.кв.км., 5,3 % від території України

   Відстані: від м. Чернігова до м Києва залізницею 209 км, автошляхом - 141 км

   Географічні дані: Область розташована в поліській та лісостеповій зонах Придніпровської низовини. На її території знаходиться понад 3,3 тис. водойм (площа водного дзеркала більше 0,5 га) та 2,7 тис. малих водойм (площа водного дзеркала 0,5 га), протікають 1570 річок, з них малих - 1560. Найбільші: Дніпро, Десна, Сейм, Остер, Снов, Сож, Судость, Супой, Удай та Трубіж. Загальна довжина річкової мережі складає 8,3 тис.км.

   Кордони: Межує з Сумською, Київською, Полтавською областями, державами Російська Федерація, Республіка Білорусь.

   Адміністративно-територіальні одиниці:

   Кількість районів – 5: Корюківський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Прилуцький, Чернігівський.

   Територіальні громади – 57
    

   Чисельність наявного населення:

    

    на 1 січня 2022 року                           

   959,3 тис. осіб

       міське населення                           

   633,3 тис. осіб

       сільське населення                        

   326,0 тис. осіб

    


    

   About Chernihiv region

    

    

   Established: October 15, 1932

   Total area: 31.900 sq km, 5.3% of the total territory of Ukraine

   Distance from Chernihiv to Kyiv: by rails – 209 km (130 miles), by road – 141 km (89 miles)


   Geography: the region is located in Polissya and forest-steppe zones of  the Dnieper lowland. Its territory is occupied by more than 3.3 thousand watercourses (water surface area is more than 0.5 hectares) and 2.7 thousand small reservoirs (water surface area is 0.5 ha). 1570 rivers run through the region, including small - 1560. The biggest rivers are Dnipro, Desna, Oster, Snov, Sozh, Sudost, Supoi, Udai and Trubizh. The total length of the river network is 8.3 thousand km.


   Borders: region borders with the Sumy, Kyiv, and Poltava regions, the russian federation, the republic of belarus.

   Administrative territorial units:

   Number of districts – 5: Koryukivskyi, Nizhynskyi, Novhorod-Siverskyi, Prylutskyi, Chernihivskyi.

   Territorial communities – 57
    

   The size of the existing population:

    

   on January 1, 2022                           

   959,3 thousands of people

       city population

   633,3 thousands of people

       rural population

   326,0 thousands of people

   Назад