Анонси   Видача разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну операцію

   Назад

    

   Видача  разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну операцію

    

   Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:  

   Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI;

   Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII;

   Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII;

   Постанова Кабінету Міністрів України «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність», від 21.04.1998 р. № 524;

   Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» від 17.04.2000 р. № 47;

   Наказ Мінекономіки «Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру» від 17.04.2000 №50;

   Розпорядження голови облдержадміністрації «Про ліцензування окремих видів ліцензування окремих видів господарської діяльності на території області» від 15.10.2015р. №562;

   Розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Положення та структури Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації» від 08.08.2018р. №450.

   Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги: особисто або через довірену особу або через персональний кабінет на сайті Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

   Платність (безоплатність) надання адмін послуги: платно.

   Термін надання адміністративної послуги: не більше 15 робочих днів.

    

   Інформаційна картка адміністративної послуги

   Технологічна картка адміністративної послуги

    

   Для одержання разової (індивідуальної) ліцензії подаються такі документи:

   1. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку.

   2. Заявка на ліцензію за формою, що наведена в додатку 2 наказу Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 року N 47.

   3. Копії контракту, специфікацій, додатків й інших документів, які є невід'ємними частинами контракту, завірені печаткою та підписом керівника підприємства.

   4. Сертифікат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД (подаються тільки для одержання ліцензії на експорт товарів).

   Копія платіжного доручення (подається при отриманні оформленої ліцензії) про сплату до Держбюджету державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

   Ліцензія видається представнику суб'єкта за умови наявності належним чином оформленого доручення на її отримання та документа, що посвідчує особу.

   Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам.

   *Відповідно ст.16 Закону України від 16.04.1991 № 959-ХІІ «Про зовнішньоеконмічну діяльність» при поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація, які вважаються необхідними для підтвердження даних, зазначених у заявці та зовнішньоекономічному договорі (контракті).

   Оплата за отримання разової (індивідуальної) ліцензії здійснюється відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 14.12.1998 року №1965 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. N524 на рахунки доходів місцевого бюджету Чернігівської області зазначені на сайті http://www.treasury.gov.ua

    

   Назад

    
    

   25 Червня 2020 08:02
   17 Червня 2020 08:25
   23 Квітня 2020 09:15