Департамент економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації
АнонсиФінансово-кредитна підтримка

Назад

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

суб'єктів малого і середнього підприємництва

 

 1. Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

 

Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та Положення про порядок фінансування проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів через Державну організацію “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.07.2010 №217 (зі змінами і доповненнями).

Фінансування надається на конкурсних засадах суб'єктам малого і середнього підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” у формі фінансового кредиту через уповноважені банки в сумі до 500 тис.грн строком до 5-ти років під 16% річних в національній валюті, при наявності забезпечення зобов’язань  повернення коштів.

 

Базові критерії відповідності інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва для фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів:

 • належність до суб’єктів малого або середнього підприємництва;
 • частка державної власності не більше 25 %;
 • частка власності нерезидентів України не більше 25%;
 • територіальна належність до Чернігівської області;
 • прибуткова діяльність підприємства;
 • позитивна кредитна історія;
 • термін діяльності підприємства: діючи, та ті, що започатковують свою справу;
 • сума фінансування не більше 500,00 тис. грн., за погодженням Наглядової ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”  – понад 500,0 тис.грн;
 • термін фінансування до 5-ти років;
 • пільговий період до 6-ти місяців;
 • забезпечення кредиту (застава майна, банківська гарантія, договір поруки або страхування фінансового ризику);
 • власний внесок у проект не менше 25 %;
 • окупність проекту;
 • створення додаткових робочих місць;
 • потенційне зростання надходжень платежів до бюджету;
 • соціальна спрямованість інвестиційного проекту;
 • напрямки фінансування, визначені у відповідності до обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва.

Пріоритетними напрямками підтримки малого і середнього підприємництва області на 2017-2020 роки визначено розвиток наступних видів діяльності:

- сільське, лісове та рибне господарство;

- машинобудування, виробництво машин та устаткування;

- легка промисловість;

- деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);

- виробництво будівельних матеріалів;

- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;

- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування та інформаційних технологій (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій, розробка нових програмних продуктів);

- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

- туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського, “зеленого” туризму, народних промислів, розробка нових туристичних маршрутів, виготовлення сувенірної продукції тощо);

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

- громадське харчування;

- надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо;

- виробництво продуктів харчування;

- охорона здоров’я та соціальна сфера.

 

Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва:

 • на покриття збитків від господарської діяльності;
 • на виконання існуючих зобов’язань;
 • на формування та збільшення статутного фонду;  
 • на придбання цінних паперів;
 • на виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих суб’єктами підприємництва  в  інших   фінансово-кредитних установах;
 • у статутних фондах яких частка державної власності або іноземного капіталу перевищує 25%;
 • що визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про  банкрутство;
 • відносно яких або по конкретному факту порушено кримінальну справу, незалежно від кваліфікації;
 • що подали неправдиву інформацію стосовно себе, інвестиційного проекту,  фінансового стану суб’єкта малого і середнього підприємництва.       

 

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

Для суб’єктів МСП - фізичних осіб:

 • заяву, інформаційний лист, що повинен містити адресу, місце реєстрації, ідентифікаційний номер, телефон, факс, чисельність працюючих, вид економічної діяльності, банківські реквізити, необхідну суму кредиту, строки повернення, цілі фінансування, види забезпечення повернення коштів;
 • нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 •  довідку  органів державної податкової служби  про стан розрахунків з бюджетом та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованності;
 • податкову звітність за минулий звітний період та попередній рік (в разі наявності);
 • довідку на поточну дату про наявність основних засобів (нерухомість, транспортні засоби, обладнання), кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
 • бізнес-план (інвестиційний проект).

Для суб’єктів МСП – юридичних осіб:

 • заяву, інформаційний лист, що повинен містити назву, адресу, місце реєстрації, код єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, телефон, факс, прізвище керівників, чисельність працюючих, вид економічної діяльності, банківські реквізити, необхідну суму кредиту, строки повернення, цілі фінансування, види забезпечення повернення коштів;
 • нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення), свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 • довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 • форми  фінансової звітності (№ 1, 2) за останній рік та поточний звітний період з розшифровкою кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
 • довідку органів державної податкової служби про стан розрахунків з бюджетом, та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованості;
 • бізнес-план (інвестиційний проект).

 

 

 1. Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у фінансово-кредитних установах

 

Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у фінансово-кредитних установах надається на конкурсних засадах в розмірі до 75 % від загальної суми нарахованих відсотків по кредиту після погашення всіх кредитних зобов'язань (по конкретному договору, під який отримується компенсація).

 До участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого і середнього підприємництва, які:

 •  залучили кредити у національній валюті, починаючи з 2005 року, за умови, що відсоткова ставка за кредитами з урахуванням комісійних платежів на користь банківської установи не перевищує 22 %;
 • проводять господарську діяльність не менше одного року;
 • розрахувались по всім платежам за умовами кредитного договору, за яким надається компенсація;
 • не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також не підпадають під обмеження визначені статтею 13 Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”;
 • здійснюють господарську діяльність за пріоритетними видами підприємницької діяльності;
 • забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів;
 • розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих, інформаційних та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку відповідних територій.

Відповідно до “Положення про конкурсний відбір щодо здійснення часткової компенсації за рахунок коштів обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва у банківських установах”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2006 №438 (зі змінами і доповненнями), для участі у конкурсі подаються наступні документи:

 • заява установленої форми на участь у конкурсі по частковій компенсації відсоткової ставки за кредитом, залученим суб’єктом підприємництва у банківській установі;
 • нотаріально засвічена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб: відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), копії установчого документу та фінансових звітів за останній рік і останній звітний період; для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб-підприємців: копії податкової звітності за останній рік і останній звітний період;
 • довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати, про відсутність порушеної справи про банкрутство, а також надається інформація про відсутність фінансування за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних організацій, про кредитну історію підприємства;
 • інвестиційний проект (бізнес-план);
 • копія кредитного договору, завірена банківською установою, яка видала кредит;
 • довідка банківської установи, що видавала кредит, про погашення зобов’язань по кредитному договору суб’єктом підприємницької діяльності;
 • довідка банківської установи про цільове використання коштів за кредитним договором;
 • звіт про стан впровадження проекту.

Для повторного отримання компенсації за іншими кредитами суб’єкт підприємницької діяльності має право брати участь у конкурсі лише через 365 днів після попереднього конкурсу.

 

Довідки за адресою:

Державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернгігівській області”

Україна, 14005, м. Чернігів, пр. Миру, 49-а, каб. 307-310

Тел./факс (0462) 65-15-12

E-mailfondppcn@ukr.net

Назад

23 Липня 2018 15:05
24 Квітня 2018 16:15
06 Квітня 2018 08:26
02 Березня 2018 09:17
28 Березня 2017 11:24