Анонси   Аналітичні матеріали

   Назад

    

   Інформація щодо стану соціально-економічного розвитку
   Чернігівської області за січень-вересень 2020 року

    

   За січень – вересень 2020 року індекс промислової продукції становив 91,5 %.

   Зросли обсяги виробництва на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (+12,5 %), з виробництва гумових і пластмасових виробів
   (+ 6,2 %).

   Водночас, обсяги скоротились на підприємствах машинобудування (на 34,4 %), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та виробів зі шкіри (на 25,7 %), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 16,8 %), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 6,9 %), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на 4,6%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 2,0 %) та у добувній промисловості (на 2,8%).

   Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – вересень 2020 року становить 24,3 млрд гривень.

   За січень – вересень 2020 року індекс валової продукції сільського господарства області становив 85,0%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 80,6% та у господарствах населення – 95,3 %.

   За січень – червень 2020 року в економіку області вкладено 2,3 млрд грн капітальних інвестицій, що на 35,4 % менше порівняно з відповідним періодом 2019 року.

   За новою методологією обліку прямих іноземних інвестицій, де враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій та додатково проведено удосконалення статистики запасів прямих іноземних інвестицій, станом на 30.06.2020 обсяг прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі) в економіці області складає 450,3 млн дол. США, у розрахунку на одну особу – 451 дол. США.

   Обсяг виконаних будівельних робіт за січень – вересень 2020 року становить 1670,2 млн грн, що на 34,7% більше, ніж за січень – вересень 2019 року.

   За січень – червень 2020 року  в експлуатацію введено 57,2 тис. м2 житлових будівель, що на 10,7 % менше, ніж за відповідний період 2019 року.

   Зовнішньоторговельний оборот товарами за січень – серпень 2020 року склав 723,3 млн дол. США. Експорт зменшився на 1,4 % (до 489,1 млн дол. США), імпорт зменшився на 21,1 % (до 234,2 млн дол. США). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 254,9 млн дол. США.

   Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням обороту фізичних осіб) за січень–ве­­ре­сень 2020 року склав майже  16,0 млрд грн, що на 12,4% більше відповідного періоду 2019 року.

   Індекс споживчих цін в області у вересні 2020 року до грудня 2019 року становив 101,6 %.

   Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у січні-вересні 2020 року становила 9053,38 грн і зросла проти відповідного періоду 2019 року у номінальному вимірі на 12,1 %, у реальному – на 9,1%.

   Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області збільшилась з початку 2020 року на 47,5 % і на 01.10.2020 становила 18,3 млн грн, в тому числі на економічно активних підприємствах – 15,6 млн грн (на 38,1% більше), на підприємствах, що призупинили діяльність – 2,7 млн грн,  підприємствах-банкрутах – відсутня.

   Середній розмір пенсійних виплат (з урахуванням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) на 01.10.2020 склав 3052,21  грн, що в 1,8 рази перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (1712,0 грн).

   Назад

    
    

   25 Листопада 2020 11:02
   04 Листопада 2020 09:10
   17 Червня 2020 08:25