Анонси


  Нормативно-правові акти

  Назад

  Закони України

   

  Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів»

   

  Закон України від 10.04.1992 № 2265-XII «Про споживчу кооперацію»

   

  Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про безпечність та якість харчових продуктів»

   

  Закон України від 05.04.2007 № 877/V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

   

  Закон України від 02.12.2010 № 2735 «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

   

  Закон України від 02.12.2010 № 2736 «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

   

  Закон України від 02.12.2010 № 2746 «Про внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування»

   

  Закон України від 19.05.2011 № 3390 «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»

   

  Закон України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

   

  Укази Президента України

   

  Указ Президента України від 15.02.1994 № 46/94 «Про День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення»

   

  Указ Президента України від 05.06.1995 № 427/95 «Про День працівників торгівлі»

   

  Указ Президента України від 19.12.2000 № 1348/2000 «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах»

   

  Указ Президента України від 12.01.2002 № 16 «Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів»

   

  Розпорядження Кабінету Міністрів України

   

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 569-р «Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення»

   

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 352-р «Про заходи щодо обстеження об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належать фізичним особам-підприємцям»

   

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902-р «Про вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією»

   

   

  Постанови Кабінету Міністрів України

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1449 «Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»

   

   

  Накази Міністерства економіки України

   

  Наказ Міністерства економіки України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках»

   

  Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства»

   

  Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами»

   

  Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами»

   

  Наказ Міністерства економіки України від 02.09.2008 № 409 «Про затвердження Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах»

   

  Наказ Міністерства економіки України від 12.10.2009 № 1111 «Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства»

   

  Наказ Міністерства економіки України від 09.03.2010 № 252 «Про затвердження Нормативів забезпеченості населення побутовими послугами та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення побутовими послугами»

   

  Назад

   
   

  26 Травня 2023 10:50
  16 Листопада 2022 11:05
  27 Квітня 2022 11:16
  05 Січня 2022 11:12