Анонси  Назад

  Конкурс спільних українсько-американських науково-дослідних проектів

  Дедлайн - 31 липня 2017 року

  Термін реалізації – до 1 року

  Розмір гранту: до 107 тисяч доларів США (57 тисяч доларів для української групи і 50 тисяч доларів для американської групи).

  Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global) оголошують конкурс спільних українсько-американських науково-дослідних проектів за програмою «Спільні наукові проекти».

  Проекти подаються в CRDF Global,  через Електронну систему подачі проектів, і в МОН України, в паперовому вигляді і в електронному форматі.

  Приймаються пропозиції  з фундаментальних та некомерційних прикладних  досліджень в аграрній галузі у наступних напрямках:

  • Сталий розвиток землеробства – менеджмент земельних і водних ресурсів, що запобігає їх деградації під впливом індустріальних факторів, а також сприяє стійкості врожаїв до змін клімату та впливу інших факторів оточуючого середовища.
  • Біотехнології сільськогосподарського спрямування, які можуть підвищити врожайність сільськогосподарських культур, сприяючи при цьому екологічній стійкості сільськогосподарських земель, у тому числі такі, як генна інженерія, молекулярні маркери і діагностикуми, а також  культури тканин рослин.

  Проекти можуть належати до різних природничих дисциплін – біології, хімії, наук про землю, техніки, математики, фізики – при їх застосуванні до аграрної сфери. Очікується, що результати досліджень будуть опублікованими в рецензованих виданнях і сприятимуть розвитку глобальних наукових знань у відповідних дисциплінах.

  Основні цілі конкурсу:

  • Підтримка спільних наукових досліджень високої якості колективів науковців із США та України.
  • Сприяння розвитку міжнародних контактів наукової спільноти.
  • Встановлення стабільних партнерських відносин між дослідниками з України і США.

  КРИТЕРІЇ ДО ПРОЕКТУ:

  • Дослідницька група проекту повинна складатися з вчених, що працюють у науково-дослідних інститутах або університетах як США так і України.
  • Проект має включати одного керівника  проекту з України і одного керівника із США.

  Вони будуть нести загальну відповідальність за виконання проекту у відповідній країні, координувати діяльність виконавців проекту і інститутів, які беруть участь у  проекті.

  Кожен з них повинен відповідати наступним вимогам:

  1) мати ступінь не нижче кандидата наук або магістра;

  2) мати принаймні п’ять  наукових публікацій в рецензованих наукових виданнях.

  • Керівник і члени української групи мають відповідати наступним вимогам:

  1) бути громадянами України і постійно мешкати в Україні;

  2) перебувати в Україні більшу частину терміну виконання проекту;

  3) бути співробітником науково-дослідного інституту або університету;

  4) буди задіяними тільки  у цивільних дослідженнях.

  Контактна інформація:

  МОН України -  Савіна Олена Василівна    +380 44 2878235      

  [email protected]

  CRDF Global- Головний офіс, Арлінгтон: Dylan Helgeson

  [email protected]

  Представництво в Україні, Київ:

  Тараненко  Любов Євгенівна  +380 044 256 2543

  [email protected]

  Детально: http://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/USUkraine2017 та http://www.crdfglobal.org/sites/default/files/funding-opportunity/2017%20US-Ukraine%20Agricultural%20Competition%20RFP%20.pdf

  Додатки:

  Про Конкурс

  Заявка

  Бюджет

   

  Назад

   
   

  26 Травня 2023 10:50
  16 Листопада 2022 11:05
  27 Квітня 2022 11:16
  05 Січня 2022 11:12