Анонси
   Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»

   Назад

    

   Про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»

    

   Мета конкурсу. Відібрати, відзначити та поширити кращі проєкти і програми соціально-економічного розвитку територій, реалізовані органами місцевого самоврядування.

    

   Завдання конкурсу:

   • Сприяння у здобутті нових знань та обміні досвідом.
   • Публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування як інструмент заохочення до діяльності у напрямі підвищення стандартів якості життя громади.
   • Поширення кращих практик та корисних ініціатив органів місцевого самоврядування спрямованих на розвиток територіальних громад.

    

   Критерії конкурсу:

   1) ініціативність (роль учасника в ініціюванні практики, реалізація рішень громадських слухань, залучення до її реалізації громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішніх інвестицій;

   2) інноваційність (новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, обґрунтування такого вибору, досягнення економії витрат);

   3) ефективність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність методів і засобів вирішення проблеми; досягнення кращих результатів з меншими витратами; окупність витрат; міра задоволеності потреб громадян);

   4) впливовість/наслідки (вплив вирішення проблеми на учасників практики, місцеві організації, громаду, район, регіон);

   5) сталість результатів (економічна обґрунтованість у довготерміновій перспективі, можливість удосконалення і доцільність використання застосованих методів та засобів в іншому контексті або місці; корисність для розвитку громади/соціального капіталу).

    

   Визначення переможців.

   За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів - 25.

   Визначення переможців конкурсу відбувається за кожною тематикою окремо у кожній номінації.

   Переможцями стають учасники, практики яких набрали найбільшу кількість балів.

   Переможцям конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця. Учасники та переможці конкурсу отримають суспільне визнання впроваджених інновацій та обміняються досвідом реалізації кращих практик, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню стандартів діяльності органів місцевого самоврядування та надання послуг жителям громад.

   Конкурс проводиться за методологією Ради Європи, що була успішно апробована в Україні Програмою Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні».

    

   Тематика конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2021 році

    

   1. «Згуртованість громади».

   2. «Організація системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я».

   3. «Реалізація проєктів стратегічного розвитку».

    

   Подання заявки

   Заявку має бути створено та надіслано виключно у форматі Microsoft Word до 30 вересня 2021 року електронною поштою на електронну адресу: Best.Practice.Ukraine@coe.int.

   До заявки додається лист органу місцевого самоврядування за підписом його керівника, що є підтвердженням достовірності та точності викладеної у заявці інформації.

   Супровідний лист (з підписом) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із заявкою (одним електронним листом).

   Розділ І заявки «Інформація про орган місцевого самоврядування» має містити повну інформацію за кожним пунктом. Задля забезпечення ефективної комунікації у заявці слід подати повну інформацію про автора практики.

   Розділ ІІ заявки «Опис практики» за обсягом не має перевищувати 3-х аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman 12, інтервал одинарний).

    

   Примірна форма заявки учасника конкурсу у 2021 році

    

   Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

   (044) 590 47 76,

   (044) 303 99 16.

    

   Назад

    
    

   01 Грудня 2021 14:00
   24 Листопада 2021 14:20
   08 Листопада 2021 14:58
   27 Жовтня 2021 12:36
   31 Травня 2021 14:10