Анонси


  Фінансово-кредитна підтримка

  Назад

  Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

  суб'єктів малого і середнього підприємництва

   

  Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

   Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та Положення про порядок фінансування проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів через Державну організацію “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.07.2010 №217 (зі змінами і доповненнями).

  Фінансування надається на конкурсних засадах суб'єктам малого і середнього підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” у формі фінансового кредиту через уповноважені банки строком до 5-ти років під 10% річних в національній валюті, при наявності забезпечення зобов’язань  повернення коштів.

   

  Базові критерії відповідності інвестиційних проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва для фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі коштів, повернутих по раніше наданим кредитам через Державну організацію «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»:

  • належність до суб’єктів малого або середнього підприємництва;
  • частка власності нерезидентів України не більше 25%;
  • державна реєстрація у Чернігівській області;
  • прибуткова діяльність підприємства;
  • позитивна кредитна історія;
  • термін діяльності підприємства: діючі, та ті, що започатковують свою справу;
  • сума фінансування не більше 1,0 млн грн (Одного млн грн), за погодженням Наглядової ради Фонду – понад 1,0 млн грн;
  • термін фінансування до 5-ти років;
  • пільговий період до 6-ти місяців;
  • забезпечення кредиту (застава майна, банківська гарантія, договір поруки або страхування фінансового ризику);
  • власний внесок у проєкт не менше 25%;
  • окупність проєкту;
  • створення додаткових робочих місць;
  • потенційне зростання надходжень платежів до бюджету;
  • соціальна спрямованість інвестиційного проєкту;
  • відповідність пріоритетним напрямкамСтратегією сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

   

  Пріоритетними напрямками підтримки малого і середнього підприємництва області на 2021-2027 роки визначено розвиток наступних видів діяльності:

  - сільське, лісове та рибне господарство;

  - промисловість, в т.ч. :

  -  машинобудування, виробництво машин та устаткування;

  -  легка промисловість;

  -   харчова промисловість;

  -  деревообробна промисловість;

  - виробництво електричного, електронної та оптичної продукції, приладобудування (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій тощо);

  -  виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

  -  запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

   - виробництво будівельних матеріалів;

  - будівництво;

  - інформація та телекомунікації;

  - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

  - тимчасове розміщення й організація харчування;

  - туристична сфера;

  - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

  - надання платних послуг населенню, зокрема, транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо.

   

  Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва:

  • на покриття збитків від господарської діяльності;
  • на виконання існуючих зобов’язань;
  • на формування та збільшення статутного фонду;
  • на придбання цінних паперів;
  • на виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих суб’єктами підприємництвавіншихфінансово-кредитних установах;
  • у статутних фондах яких частка державної власності або іноземного капіталу перевищує 25%;
  • що визнані банкрутами або щодо яких порушено справу пробанкрутство;
  • відносно яких або по конкретному факту порушено кримінальну справу, незалежно від кваліфікації;
  • що подали неправдиву інформацію стосовно себе, інвестиційного проекту, фінансового стану суб’єкта малого і середнього підприємництва.

   

  Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

  Для суб’єктів МСП - фізичних осіб:

  • заяву, інформаційний лист, що повинен містити адресу, місце реєстрації, ідентифікаційний номер, телефон, факс, чисельність працюючих, вид економічної діяльності, банківські реквізити, необхідну суму кредиту, строки повернення, цілі фінансування, види забезпечення повернення коштів;
  • нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  •  довідку  органів державної податкової служби  про стан розрахунків з бюджетом та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованності;
  • податкову звітність за минулий звітний період та попередній рік (в разі наявності);
  • довідку на поточну дату про наявність основних засобів (нерухомість, транспортні засоби, обладнання), кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
  • бізнес-план (інвестиційний проект).

  Для суб’єктів МСП – юридичних осіб:

  • заяву, інформаційний лист, що повинен містити назву, адресу, місце реєстрації, код єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, телефон, факс, прізвище керівників, чисельність працюючих, вид економічної діяльності, банківські реквізити, необхідну суму кредиту, строки повернення, цілі фінансування, види забезпечення повернення коштів;
  • нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення), свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
  • довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
  • форми  фінансової звітності (№ 1, 2) за останній рік та поточний звітний період з розшифровкою кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
  • довідку органів державної податкової служби про стан розрахунків з бюджетом, та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованості;
  • бізнес-план (інвестиційний проект).

  Назад

   
   

  30 Серпня 2023 10:08
  11 Серпня 2023 12:12
  29 Червня 2023 11:23
  26 Травня 2023 10:50
  16 Листопада 2022 11:05
  27 Квітня 2022 11:16