Анонси


   Порядок доступу до публічної інформації

   Назад

    

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   наказ директора Департаменту

   економічного розвитку

   обласної державної адміністрації

   від 23.04.2013 року № 23

    

   Порядок

    

   доступу до публічної інформації

   в Департаменті економічного розвитку облдержадміністрації

    

            Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент), в тому числі електронною поштою, реєструються відділом кадрової роботи, діловодства, контролю та зв’язків з громадськістю. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

            Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

            Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

            Запит направляється директору Департаменту, який накладає резолюцію. Виконавець готує проект відповіді, яка після підписання реєструється в відділі кадрової роботи, діловодства, контролю та зв’язків з громадськістю і надсилається адресату.

            Департамент надає відповідь на запит, на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

            Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

           У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            У разі, коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє в задоволенні запиту в письмовому вигляді.

           Якщо Департаменту відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

   _________________________________

    

   Дані про осіб, які відповідальні за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та які забезпечують доступ до публічної інформації:

    

    

   № з/п

   Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові)

   Посада Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, факс, телефон)
   1. Бредюк Олена Василівна Начальник відділу

   14000, м. Чернігів, вул.Шеченка,7, каб. 32

   тел. 675-659

   [email protected]

   2. Павленко Алла Сергіївна Головний спеціаліст

   14000, м. Чернігів, вул.Шеченка,7, каб. 32

   тел. 675-659

   [email protected]

    

   Назад

    
    

   30 Серпня 2023 10:08
   11 Серпня 2023 12:12
   29 Червня 2023 11:23
   26 Травня 2023 10:50
   16 Листопада 2022 11:05
   27 Квітня 2022 11:16