Анонси
   Аналітичні матеріали

   Назад

    

   Інформація щодо стану соціально-економічного розвитку
   Чернігівської області за січень 2021 року

    

   За січень 2021 року індекс промислової продукції становив 92,9%.

   Зросли обсяги виробництва на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (+9,1 %), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 5,9 %), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 1,7 %).

   Водночас, обсяги скоротились на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на 33,8%), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та виробів зі шкіри (на 32,0 %), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,3 %), машинобудування (на 9,1%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 5,0 %) та у добувній промисловості (на 13,7%).

   Обсяг реалізованої промислової продукції за 2020 рік склав 34,5 млрд грн.

   За січень 2021 року індекс валової продукції сільського господарства становив 94,7 %, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 99,1%, у господарствах населення – 86,0%.

   За 2020 рік в економіку області вкладено 6,1 млрд грн капі­тал­ьних інвестицій, що на 40,9 % менше порівняно з 2019 роком.

   За новою методологією обліку прямих іноземних інвестицій, де враховано реінвестування доходів не фінансових корпорацій та додатково проведено удосконалення статистики запасів прямих іноземних інвестицій, станом на 30.09.2020 обсяг прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі) в економіці області склав 453,1 млн дол.США, на 1 особу розрахунково обсяг склав 465,4 дол. США.

   Обсяг виконаних будівельних робіт за січень 2021 року становить 86,7  млн грн, що на 35,1% менше, ніж за січень  2020 року.

   Зовнішньоторговельний оборот товарами за 2020 рік склав 1234,2 млн дол. США. Експорт збільшився на 10,4 % (до 890,9 млн дол. США), імпорт зменшився на 18,1% (до 343,3 млн дол. США). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 547,7 млн дол. США.

   Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням обороту фізичних осіб) за січень 2021 року склав  1,9 млрд грн, що на 10,7 % більше, ніж за січень 2020 року.

   Індекс споживчих цін в області у січні 2021 року до грудня 2020 року становив 101,0 %.

   Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у січні 2021 року становила 9788 грн і зросла проти відповідного періоду 2020 року у номінальному вимірі на 16,5 %, у реальному – на 9,9%.

   Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області зменшилась з початку 2021 року на 21,9% і  на 01.02.2021 становила  12,7  млн грн.

   Середній розмір пенсійних виплат (із урахуванням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) на 01.02.2021 склав 3179,41 грн, що в 1,8 рази перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (1769,0 грн).

   Назад

    
    

   26 Лютого 2021 11:52
   30 Грудня 2020 08:10